Konferenca z mednarodno udeležbo BEAUVOIR, NAŠ ČAS IN ‘MI’

Konferenca z mednarodno udeležbo BEAUVOIR, NAŠ ČAS IN ‘MI’ FILOZOFSKA FAKULTETA Petek, 20. april 2018 9.40-12.00 Filozofska fakulteta PREDAVALNICA 430, 4. nad. 9.40-10.00:

Sprejem 10.00: Uvodni nagovor red. prof. dr. Roman Kuhar, dekan Filozofske fakultete 10.15: Uvod organizatorja Beauvoir – za vse in za nikogar? red. prof. dr. Eva D. Bahovec Beauvoir, naš čas in ‘mi’ 10.30: mag. Polona Mesec, Mesto izjavljanja: Beauvoir, me in ‘mi’ 11.00: dr. Ana Maskalan, Janusovo lice društvene promijene: emancipacija kao revolucija 11.30: dr. Marija Ott Franolić, Beauvoir i naše vrijeme: jesu li feminizmi izdali majčinstvo? 13.00-17.00 Filozofska fakulteta MODRA SOBA, 5. nad. 13.00: dr. Renata Jambrešić Kirin, Revolucionarke danas: strah od zaborava, strah od neugodne istine 13.30: Ivana Maričić, Simone de Beauvoir, »Ja sam žena!« Manifest za vse in za nikogar 14.00: Eva D. Bahovec in Eva Smrekar, Filozofija, umetnost, politika: Kaj je manifest? 14.30: Tonja Jerele in Mojca Žerak, Od Komunističnega manifesta k feminističnemu manifestu našega časa 15.00: Dali Regent, Lezbični manifest za vse in za nikogar 15.30: Predstavitev Mesta žensk 16.00: Predstavitev publikacije Slovenka. Prvi ženski časopis (1897-1902) 16.30-17.00: Razprava in zaključek