Lingvistični krožek FF LJ

vabi na 1071. sestanek
v ponedeljek, 15. junija, ob 18.00
v predavalnici 325 v 3. nadstropju Filozofske fakultete.

Nastopili bodo s kratkimi prispevki:
dr. Neda Pagon, urednica zbirke Studia humanitatis,
prof. dr. Vladimir Pogačnik,
prof. dr. Gregor Perko,
doc. dr. Primož Vitez,
Oddelek za romanske jezike in književnosti FF v Ljubljani.

Naslov dogodka:
Odprta razprava o (slovenski) terminologiji pri Saussurju. Ob nastajanju novega prevoda CLG.

Vabljeni vsi zainteresirani.

Za predsedstvo:
Chikako Shigemori Bučar