Lingvistični krožek FF LJ

vabi na 1069. sestanek
v ponedeljek, 1. junija, ob 18.00
v predavalnici 325 v 3. nadstropju Filozofske fakultete.

Predavanje bo tolmačeno v slovenski znakovni jezik (SZJ).

_________________________

Znakovni jeziki za kodiranje in prenos sporočila uporabljajo vidni prenosnik tako, da s pomočjo glave in rok oblikujejo znake. Vsak znak je zaradi fizičnih lastnosti vidnega prenosnika umeščen v prostor, zato lahko znakovni jeziki prostor sistematično uporabljajo za jezikovno izražanje. Prav glede umeščenosti v prostor lahko kretnje ločimo na obtelesne in prostorske. Tako samostalniki dobivajo svojo referenco šele z umestitvijo v prostor, izvedba glagola pa se jim prilagaja tako, da privzame njihovo točko v prostoru kot svojo začetno ali končno točko. S tem je na glagolu izražen skladenjski odnos, v katerega stopa s samostalnikom – čemur pravimo ujemanje. Tekom predavanja bom na podlagi zgledov iz slovenskega znakovnega jezika (SZJ) definiral ujemanje v prostoru in referencialnost. Hkrati bom glagole glede na ujemanje razdelil v tri razrede ter potegnili vzporednice z ujemanjem v spolu/sklonu/številu, kot ga poznamo iz govornih jezikov.

—————————————–

Predaval bo Matic Pavlič, doktorski študent jezikoslovja,

Univerza Ca’ Foscari v Benetkah, Italija.

Naslov predavanja:

Glagolsko ujemanje v slovenskem znakovnem jeziku.

 

Predaval bo:
Matic Pavlič, doktorski študent jezikoslovja,
Univerza Ca’ Foscari v Benetkah, Italija.

Tema predavanja:
Glagolsko ujemanje v slovenskem znakovnem jeziku.

Vabljeni tudi študentje.