Lingvistični krožek FFLJ

vabi na 1070. sestanek
v ponedeljek, 8. junija, ob 18.00
v predavalnici 325 v 3. nadstropju Filozofske fakultete.

Predavala bo:
dr. Elizabeta Jenko,
Institut za slavistiko Univerze na Dunaju.

Tema predavanja:
Oblikoslovje kot izziv pri pouku slovenščine kot tujega jezika.

Vabljeni tudi študentje.

Napovedujemo še en sestanek LK v ponedeljek, 15. junija 2015. To bo odprta razprava o (slovenski) terminologiji pri Saussurju, ob nastajanju novega prevoda CLG.

Za predsedstvo:
Chikako Shigemori Bučar