Literatura in mediji, Literatura in kulturne ustanove

Med dragocenimi rokopisi in tiski ali “literarna zgodovina v praksi”

Danes smo s študenti v okviru izbirnih predmetov Literatura in mediji ter Literatura in kulturne ustanove s pomočjo vodje rokopisnega oddelka NUK vstopili v svet rokopisov in tiskov.

Med drugim smo si ogledali dragoceni Slavinski misal, ki je bil v Slovenijo vrnjen lani, dele zapuščin Dragotina Ketteja, Ivana Cankarja in Josipa Murna, Frana Levstika, Simona Gregorčiča in Simona Jenka, Srečka Kosovela, Karla Destovnika Kajuha, Mile Kačič, Svetlane Makarovič, Janeza Nepomuka Primica, Valentina Vodnika in barona Zoisa.

Času primerno smo imeli priliko videti tudi dragocen primerek Dalmatinovega prevoda Biblije, ki ima na platnicah natisnjeno ime Bohoričeve žene Doroteje.

Urška Perenič

btr

rbthdr