Morfologija slovenskega knjižnega jezika – rezultati in razpored za ustni del

 

Vpisna št Pisno
18150533   (S) 74 % (6)
18170476 100 % (10)
18170341 94 % (9)
18171033 65 % (5)
18170140 95 % (10)
18101333   (S) Ni pristopil.
18160296 Komisija
18170344 92 % (9)
18170049 85 % (8)
18170274 84 % (8)
18170016 97 % (10)
18170317 105 % (10)
18170275 85 % (8)
18170277 61 % (5)
18170279 94 % (9)
18170280 95 % (10)
18170514 99 % (10)
18170320 89 % (9)

 

18151092 komisija
18161151 77 % (7)
18170336 82 % (7)

 

Ustno: 5. 7. 2018 v kabinetu 210A

Ob 9.00

1.      Katarina Černe
2.      Urh Ferlež
3.      Monika Gril
4.      Hana Kastelic
5.      Špela Mehić
6.      Maja Ravnikar
7.      Sarah Rink
8.      Karmen Strel
9.      Blaž Šoba
10.  Nina Štular
Ob 11.00
11.  Nuša Vešligaj
12.  Gal Viršek Žiger
13.  Nataša Zlatnar
14.  Maruša Žibred

 

15.  Larisa Novak
16.  Tinkara Volk

 

Govorilne ure, na katerih si boste lahko ogledali izpite, bodo v petek, 6. 7. 2018, ob 10. uri.

 

Saška Štumberger