Morfologija slovenskega knjižnega jezika, rezultati in razpored

 

Vpisna št Pisno
18180177 79 % (7)

Ustno: v sredo, 29. 1. 2020, ob 9. uri.

Saška Štumberger