Ne vozi, ko piješ!

Dopis Agenciji za varnost v prometu o neprimernosti tavtološkega napisa na avtocesti Ne vozi, ko piješ alkohol in njegovim nadomestilom s preprostim Ne vozi, ko piješ, smo sestavili v prvem letniku. Po daljšem času smo prejeli negativen odgovor in zdaj protestiramo proti mrcvarjenju slovenščine prek Slovita (https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2017/005807.html).  Pridružite se protestu s posredovanjem naslednjega pisma na naslove odgovornih na AVP  (igor.velov@avp-rs.si , vesna.marinko@avp-rs.si , urska.naglic@avp-rs.si , mitjan.bizjak@avp-rs.si , mateja.markl@avp-rs.si , marko.polic@ff.uni-lj.si). Poziv lahko razširite še prek drugih kanalov.

===

Zahteva za spremembo slogana na avtocesti

Člani diskusijske skupine Slovlit, ki jo sestavljajo jezikoslovci, slovenisti, anglisti in strokovnjaki drugih humanističnih profilov, ugovarjamo napisu Ne vozi, ko piješ alkohol, ki utripa izmenično z angleškim napisom Don’t drink and drive nad avtocesto. Od AVP pričakujemo, da slovenski napis vrne v obliko

Ne vozi, ko piješ,

ki pomeni natanko to, kar angleški napis Don’t drink and drive, da moramo biti namreč med vožnjo trezni. Dodajanje besede alkohol v napis je slogovna napaka tavtologija in črkobralsko nasilje nad jezikom.