Normativno, (jezikovno)zvrstno in besedilnovrstno urejanja besedila – pisni izpit

Pisni del izpita bo v četrtek, 14. 6. 2018, ob 12h v pred. 15, kakor je navedeno v VIS-u.