Obisk Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik

Obveščam vas, da bomo v petek, 5. 1. 2018, ob 11.00 pri predmetu Uvod v študij jezika obiskali Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik. Dobimo se pred stavbo Univerze v Ljubljani na Kongresnem trgu 12.

Vabljeni vsi študenti.

Doc. dr. Saška Štumberger