Obvestilo red. prof. dr. Bože Krakar Vogel

Študentke, ki imate v torek ob 9h izpit pri prof. Stabeju, lahko pridete na izpit iz didaktike književnosti ob 11.30, če menite, da zmorete na isti dan opravljati oba. Predavalnica 13. Lep pozdrav. BKV