Odpoved predavanj, vaj in govorilnih ur pri Saški Štumberger

Obveščam vas, da do srede, 21. 11., odpadejo predavanja, vaje in govorilne ure. Skupina, ki je na vrsti pri vajah iz leksikologije (mislim, da druga), bo torej vaje opravila naslednji teden, tj. 28. 11. Predstavitve seminarjev pri Uvodu v študij jezika bomo premaknili na še proste termine.

V petek, 23. 11., bomo Zgodovino slovenskega jezika jezika in jezikoslovja izvedli, kot je bilo dogovorjeno.

Saška Štumberger