Odpoved vaj iz Besedotvorja SKJ (1. 4. 2019)

Obveščam vas, da v ponedeljek, 1. 4. 2019, vaje odpadejo.

Saška Štumberger