POZIV za oddajo vlog za gostovanje na Ohio State University

POZIV
za oddajo vlog za gostovanje v Centru za slavistične in vzhodnoevropske študije Državne univerze v Ohiu v letu 2019
Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi,
glavni namen »Slovenske raziskovalne iniciative« v partnerstvu s Centrom za slavistične in vzhodnoevropske študije Državne univerze v Ohiu v Columbusu (Center for Slavic and East European Studies ‒ Ohio State University) je izmenjava slovenskih in severnoameriških raziskovalk in raziskovalcev. V okviru iniciative je za slovensko stran vsako leto na voljo enomesečno gostovanje v Columbusu. Omenjena Center in Državna univerza gostujočim slovenskim raziskovalkam in raziskovalcem omogočita bivalni in delovni prostor ter dostop do ustanov in gradiv, pomembnih za njihovo raziskovanje, na primer do knjižnic in posebnih zbirk. Okvirni termin naslednjega gostovanja je leto 2019. Dejanski termin enomesečnega gostovanja določita izbrana kandidatka/kandidat in Center.
Prosimo, da svoje vloge s kratko obrazložitvijo načrtovanega dela (največ dve strani), šifro raziskovalke/raziskovalca in življenjepisom, ki je osredotočen zgolj na opis področja raziskovalnega dela in pet najpomembnejših rezultatov (največ ena stran), do 20. decembra 2018 pošljete na naslov: drago.kunej@zrc-sazu.si. Priporočamo, da pred prijavo poizveste (npr. na spletnih straneh kot http://library.osu.edu/), katera gradiva na Državni univerzi v Ohiu ali v bližnjih ustanovah (npr. Državni univerzi v Clevelandu) bi bila lahko relevantna za vašo raziskavo.
Vloge bo pregledala tričlanska komisija: dr. Drago Kunej (ZRC SAZU) kot predsednik, dr. Žarko Lazarević (Inštitut za novejšo zgodovino) in dr. Michael Biggins (Society for Slovene Studies). Izbrana bo najvišje ocenjena vloga.
S spoštovanjem in pozdravi,
Žarko Lazarević,
Michael Biggins,
Drago Kunej
V Ljubljani, 6. 11. 2018