Predavanja iz Sodobne slovenske kratke proze (izr. prof. dr. Darja Pavlič)

Predavanja iz Sodobne slovenske kratke proze bodo potekala v zimskem semestru ob ponedeljkih po urniku, prav tako tudi seminar.