Predmet Slovstvena folkloristika – med jezikoslovjem in literarno vedo

Obvestilo

Predmet Slovstvena folkloristika – med jezikoslovjem in literarno vedo (o umetnosti pripovedovanja v živo) se bo ob zadostnem številu kandidatov začel izvajati 3. 11. 2019. Izbirno je predmet na voljo vsem smerem na FF, obvezen pa je za drugo stopnjo nepedagoškega programa na Oddelku za slovenistiko.  Predmet bo izvajala doc. dr. Barbara Ivančič Kutin.