Prijava za študentske nagrade FF

V tajništvu oddelka lahko do 30. 6. oddate prijave (na predpisanem obrazcu) za fakultetne študentske nagrade. Prijavite lahko svoje delo, ki je bilo ocenjeno od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2018 in ima mentorjevo ali mentoričino priporočilo ter utemeljitev.

Več na http://www.ff.uni-lj.si/studij/Studentske_nagrade