Publicistično in propagandno besedilo – obvezno in izbirno

Predmet Publicistično in propagandno besedilo se bo kot obvezni in izbirni predmet izvajal v zimskem semestru ob četrtkih ob 9.40 v p. Tob. 5.

Na prvi uri se bomo dogovorili tudi za obliko izvedbe vaj.

Mojca Smolej