Razpis Erasmus+ za študijsko izmenjavo 2019/2020 in razpis Erasmus+ praktično usposabljanje 2019/2020

Na spletni strani mednarodne pisarne sta objavljena Erasmus+ razpis za študijske izmenjave in Erasmus+ razpis za prakso za leto 2019/2020.

Študentje natisnjeno prijavo oddate oddelčni koordinatorici Mojci Smolej.

Rok za prijavo preko VISa in natisnjene prijave s prilogami na oddelku (pri oddelčni koordinatorici) je do vključno torka 18. 12. 2018.

Pripravljamo tudi informativni dan za zainteresirane študente, ki bo v petek 23. 11. 2018 ob 14. uri v predavalnici št. 15.

Mojca Smolej