Razpis za mladega raziskovalca ali raziskovalko

Univerza v Ljubljani je razpisala mesta za nove mlade raziskovalke in raziskovalce: https://www.uni-lj.si/studij/mladi-raziskovalci/. Filozofska fakulteta mdr. ponuja mesto jezikoslovcu/jezikoslovki, ki ga/jo zanima razvoj digitalnih jezikovnih virov za sodobno slovenščino.

Iz opisa programa: “Glavna naloga digitalne slovenistike je zagotoviti sodobne, odprto dostopne jezikovne podatke za slovenščino, ki bodo skupnosti na voljo: (a) v prijaznih, intuitivnih in odzivnih uporabniških vmesnikih in (b) v strojno berljivih podatkovnih bazah, ki so uporabne za razvoj novih izdelkov, postopkov, tehnologij in učnih gradiv za slovenščino. Usposabljanje mladega raziskovalca/mlade raziskovalke bo povezano z omenjeno nalogo in vpeto v aktivnosti Centra za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani […]. Tematsko bo osredotočeno na odzivne jezikovne vire, ki so v prvem koraku grajeni s pomočjo strojnih postopkov, v nadaljevanju pa jih jezikoslovci nagrajujejo (tudi) v sodelovanju s širšo jezikovno skupnostjo.”

Veseli bomo posredovanja informacije potencialnim kandidatom in kandidatkam. Za dodatne informacije sem na voljo.

Prijeten konec tedna,
Špela A. Holdt