Razpored pisnih in ustnih izpitov (izpitni rok 11. 6. 2019) pri izr. prof. dr. Hotimirju Tivadarju – POPRAVEK

Slovenisti

Fonetika in fonologija slovenskega knjižnega jezika

PISNO: torek, 11. junij 2019, ob 14.00 v predavalnici 15

USTNO: sreda, 12. 6. 2019, 8.00 v kabinetu 536 c

Pravorečna in pravopisna norma slovenskega knjižnega jezika 

PISNO: torek, 11. junij 2019, ob 14.00 v predavalnici 15

USTNO: sreda, 12. 6. 2019, 10.30 v kabinetu 536 c (ogled testov in vpis ocen)

Govorna tehnika

USTNO: torek, 11. junij 2019, ob 15.30 v kabinetu 536 c

Javno govorno nastopanje

USTNO: torek, 11. junij 2019, ob 15.30 v kabinetu 536 c

Besedilna fonetika slovenskega knjižnega jezika

USTNO: torek, 11. junij 2019, ob 15.30 v kabinetu 536 c ali sreda, 12. 6. 2019, 12.30 v kabinetu 536 c

Slavisti

Osnove slovenskega jezika za zahodnoslovanske študije

PISNO: torek, 11. junij 2019, ob 14.00 v predavalnici 15

USTNO: sreda, 12. 6. 2019, 11.00 v kabinetu 536 c

Uporabna slovenščina (možen tudi samo ustni izpit)

PISNO: torek, 11. junij 2019, ob 14.00 v predavalnici 15

USTNO: sreda, 12. 6. 2019, 12.00 v kabinetu 536 c

 

Izr. prof. dr. Hotimir Tivadar

Oddelek za slovenistiko FF UL

Aškerčeva 2, Ljubljana, kabinet 536 c

Tel.: +386 1 241 13 12