Razpored ustnih izpitov pri izr. prof. dr. Hotimirju Tivadarju (izpitni rok 5. 6. 2017)

Osnove slovenskega jezika za zahodnoslovanske študije

USTNO: četrtek, 8. 6. 2017, ob 11.30 v kabinetu 536c

Fonetika in fonologija slovenskega knjižnega jezika in pregled opisne slovnice slovenskega jezika (glasoslovje in naglasoslovje)

USTNO: četrtek, 8. 6. 2017, ob 9.30 v kabinetu 536c

 

PRAVOREČNA IN PRAVOPISNA NORMA slovenskega knjižnega jezika

PISNO: ponedeljek, 5. 6. 2017,  14.00 v predavalnici 18

VPIS OCEN IN OGLED PISNEGA IZPITA: četrtek, 8. 6. 2017, ob 10.30 v kabinetu 536c

 

BESEDILNA FONETIKA SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA

ODDAJA SEMINARJEV IN VPIS OCEN: četrtek, 8. 6. 2017, ob 11.00 v kabinetu 536c (pregled seminarskih nalog bomo imeli v ponedeljek, 5. 6. 2017, ob 12.30 (za prijavljene na 1. izpitni rok) oz. v četrtek, 8. 6. 2017, ob 12.30 (za vse ostale)).

 

JAVNO GOVORNO NASTOPANJE

ODDAJA SEMINARJEV IN VPIS OCEN:  četrtek, 8. 6. 2017, ob 12.00 v kabinetu 536c

 

Ogled pisnih izpitov bo možen tudi v četrtek, 8. 6. 2017, 12.30 v kabinetu 536c med rednimi govorilnimi urami.

S spoštovanjem,

izr. prof. dr. Hotimir Tivadar