Razpored ustnih izpitov iz Fonetike in fonologije v četrtek, 13. 2. 2020

V četrtek, 13. 2. 2020, bodo ob 11.30 v kabinetu 536 c pristopili študentje z naslednjimi številkami indeksov, ki so opravili pisni del izpita:

01190001

18190385

18190011

18190391

18190403

18190394

18190622

Rezultati ostalih izpitov in razpored ustnih izpitov v petek, 14. 2. 2020, bo znan v četrtek, 13. 2. 2020, do 11.15.

izr. prof. dr. H. Tivadar