Razpored za ustne izpite pri Uvodu v študij jezika v torek, 30. 6. 2020, od 10.30

Obveščam vas, da bodo izpiti potekali v kabinetu 218a. Prijavljeni sta 2 študentki, na Wikiverzi pa sem pripravila seznam, na katerega se vpišete: https://sl.wikiversity.org/wiki/Razporedi_prijavljenih_za_izpite#Uvod_v_%C5%A1tudij_jezika.

Prosim, da pridete na izpit ob točno določeni uri in da upoštevate varnostne ukrepe (umivanje rok, razkuževanje, maske).

Vprašanja, po katerih se pripravljate, ste dobili na predavanjih, objavljena so tudi e-učilnici: https://e-ucenje.ff.uni-lj.si/course/view.php?id=5570.

Če imate vprašanja, se mi oglasite po e-pošti saska.stumberger@guest.arnes.si.

Saška Štumberger