Rezultati in razpored ustnih izpitov, Morfologija SKJ

Anonimizirani rezultati pisnega izpita (1. rok, 13. 6. 2019)

Vpisna št. Odstotek Ocena
18180058 83 % pdb (8)
18180762 74 % zd (6)
18180309 76 % db (7)
18180310 85 % pdb (8)
18170340 65 % nzd (5)
18171033 71 % zd (6)
18180461 77 % db (7)
18150541 komisija komisija
18180316 94 % odl (10)
18180317 59 % nzd (5)
18180318 93 % pdb (9)
18180182 83 % pdb (8)
18180184 73 % zd (6)
18180319 91 % pdb (9)
18180186 88 % pdb (9)
18180467 84 % pdb (8)
18180321 70 % zd (6)
18180791 79 % db (7)
18180188 84 % pdb (8)
18150286 83 % pdb (8)
18180323 77 % db (7)
18181144 86 % pdb (8)
18180190 94 % odl (10)
18180326 82 % pdb (8)
18180327 64 % nzd (5)
18170015 61 % nzd (5)
18180196 75 % zd (6)
18180197 73 % zd (6)
18180983 89 % pdb (9)
18170798 77 % db (7)
18180329 69 % nzd (5)
18170022 51 % nzd (4)
18180202 85 % pdb (8)
18180076 Ni pristopil Ni pristopil
18170066 80 % db (7)
18181117 68 % nzd (5)
Vpisna št. Odstotek Ocena
18180298 56 % nzd (4)
18180300 65 % nzd (5)
18180301 52 % nzd (4)
18180975 66 % nzd (5)
18180304 68 % nzd (5)
18170268 83 % pdb (8)
18181091 54 % nzd (4)

Razpored za ustne izpite pri red. prof. dr. Andreji Žele v torek, 18. 6., in sredo, 19. 6.

Torek, 18. 6., ob 9. uri

18170268
18180058
18180762
18180309
18180310
18171033
18180461
18180316
18180318
18180182

Torek, 18. 6., ob 11. uri

18180184
18180319
18180186
18180467
18180321
18180791
18180188
18150286
18180323
18181144

Sreda, 19. 6., ob 9. uri

18180190
18180326
18180196
18180197
18180983
18170798
18180202
18170066

Komisijski izpit bo v sredo, 19. 6., ob 11. uri

Ogled negativnih testov je v ponedeljek, 17. 6., med 11. in 13. uro v kabinetu 210A