Rezultati pisnega dela izpita iz Morfologije SKJ in razpored za ustni del

Vpisna št Pisno
18161144 86 % (8)
18161147 70 % (6)
18160202 84 % (8)
18151089 komisija
18140708 komisija
18160288 76 % (6)
18151092 41 % (3)
18150383 55 % (4)
18160289 89 % (9)
18161152 48 % (4)
18150387 79 % (7)
18160290 91 % (9)
18160291 83 % (8)
18160039 81 % (7)
18150394 80 % (7)
18160146 64 % (5)
18160292 53 % (4)
18160118 97 % (10)
18161194 56 % (4)
18151225 53 % (4)
18140179 komisija
18150488 62 % (5)
18160147 86 % (8)
18160663 82 % (7)
18160295 70 % (6)
18160297 65 % (5)
18160195 78 % (7)
18150401 80 % (7)
18150138 91 % (9)
18160300 85 % (8)
18161158 73 % (6)
18150179 71 % (6)
18160756 86 % (8)
18160045 61 % (5)
18160607 99 % (10)
18160135 70 % (6)
18160757 93 % (9)
18160303 85 % (8)
18160158 85 % (8)
18160159 89 % (9)
18160266 64 % (5)
18150554 94 % (9)
18160562 82 % (7)
18160351 92 % (9)
18160180 83 % (8)
18160304 91 % (9)
18160203 59 % (4)
18150037 81 % (7)
18167027 88 % (8)
18150193 komisija
18160306 86 % (8)

 

Kriterij:

0–15 % = 1

16–31 % = 2

32–47 % = 3

48–60 % = 4

61–69 % = 5

 

70–76 % = 6

77–82 % = 7

83–88 % = 8

89–94 % = 9

95–100 % = 10

 

Ustno v ponedeljek, 19. 6. 2017, ob 8. uri.

1.      Anamarija Cemič
2.      Jana Cerinšek
3.      Mihaela Drobnič
4.      Niki Hüll
5.      Tajda Jerkič
6.      Eva Klemenc
7.      Metka Krapež
8.      Ema Kravanja
9.      Rok Kuralt
10.   Lucija Mirkac
11.   Pia Oražem
12.   Diana Pivc
13.   Urška Plesnik
14.   Ina Poteko
15.   Nika Primc

 

Ob 12.30:

16.   Veronika Pucelj
17.   Ana Rakovec
18.   Klemen Sagadin
19.   Danijela Sitar
20.   Tina Slatnar
21.   Andraž Stevanovski
22.   Ema Štarkl
23.   Tamara Šterk
24.   Barbara Švigelj
25.   Jerica Vidergar
26.   Zala Vidic
27.   Ana Zelenko
28.   Patricija Berglez
29.   Patricija Čepon
30.   Lana Djuratovič
31.   Kaja Nakani
32.   Pia Rednak
33.   Nina Strmole
34.   Katarina Špringer
35.   Jana Vaupotič

 

Komisijski izpiti bodo v ponedeljek, 19. 6. 2017, ob 12. uri.

Pisne izpite si lahko ogledate na mojih govorilnih urah v četrtek, 22. 6. 2017, ob 10.30. Želim vam uspešno opravljanje ustnega dela.

Saška Štumberger