Rezultati pisnega izpita iz Leksikologije in razpored za ustni del

Vpisna št Pisno
18151092 53 % (5)
18160145 76 % (8)
18150401 komisija

 

Ustno:  v ponedeljek, 9. 9. 2019, ob 9. uri v kabinetu 218A (nekomisijski); v petek, 6. 9. 2019, ob 10. uri v kabinetu 218A (komisijski).

Ogled testov v ponedeljek, 9. 9. 2019, ob 11.30 v kabinetu 210A.

Saška Štumberger