Roki za predmeta Slovenska književnost 19. stoletja in Starejša slovnska književnost!

Na VISu so opombe “tega roka ne bo, rok bo 14. 2. ” zapisane v napačne rubrike:  pravilno je,  da je rok za Slovensko književnost 19. stoletja dne 13. 2., za Starejšo pa 14. 2.