SEZNAM ZA USTNE IZPITE 22. in 23. 6. 2020 PRI RED. PROF. DR. ALOJZIJI ZUPAN SOSIČ

SEZNAM ŠTUDENTOV IN ŠTUDENTK ZA USTNE IZPITE PRI RED. PROF. DR. ALOJZIJI ZUPAN SOSIČ

Izpit bo potekal klasično, v mojem kabinetu (ne preko zuma) in bo zaradi velikega števila študentov potekal dva dni; ob vsakem predmetu imate navedeno uro in število prijavljenih. Zakaj ne imen in priimkov? Prav zaradi absurdnosti zakonov, ki nam to prepovedujejo. Zakaj pa nisem navedla številk? Zaenkrat mislim, da ste dosti več vredni kot samo gole številke in da ljudi nikakor ne morem enačiti z njimi …Predlagam, da se razvrstite po abecednem redu, posamezniki pa lahko po dogovoru ta vrstni red preskočijo. Pri izpitu bomo upoštevali varnostne (korona) predpise, tako kot je dogovorjeno.

Dne: po, 22. 6. 2020, od 8.00 ure dalje, kabinet 217 A
PREDMET: Sodobni slovenski roman (SL1) – dvopredmetni
URA: 8.00–14.00
ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE: 23

PREDMET: Sodobni slovenski roman – dvod.
URA: 15.00
ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE: 1

PREDMET: Pripovedno besedilo
URA: 15.30–17.30
ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE: 9

PREDMET: Lit. interpretacija
URA: 17.30
ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE: 1

PREDMET: Motivi in teme
URA: 17.30– 18.00
ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE: 1

Dne: to, 23. 6. 2020, od 15.00 ure dalje, kabinet 217 A

PREDMET: Sodobni slovenski roman (PK1)
URA: 15.00–17.00
ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE:9

PREDMET: Sodobni slovenski roman (SL1)
URA: 17.00–18.00
ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE: 4