SL1-izbirni predmet Poglavja iz slovnice: slovarski vidik

Obveščam vse prijavljene na ta izbirni predmet in tudi druge zainteresirane, da se dobimo v sredo, 21. 3., ob 14.40 v predavalnici 2, tj. po urniku. Prof. dr. Andreja Žele