SL1 Poglavja iz slovnice: slovarski vidik – izbirni predmet

 

Predavanja izbirnega predmeta SL1- Poglavja iz slovnice: slovarski vidik bodo v letnem semestru po urniku. (O možnostih spremembe ure predavanja se bomo usklajevali naknadno takrat, v letnem semestru.)  Prof. dr. Andreja Žele