SL1- Poglavja iz slovnice: slovarski vidik (začetek predavanj)

Predavanja pri izbirnem predmetu SL1-Poglavja iz slovnice: slovarski vidik se bodo začela 26. februarja po urniku. Prof. dr. Andreja Žele