Slovar sopomenk sodobne slovenščine na Lingvističnem krožku

LINGVISTIČNI KROŽEK FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI

vabi na 1158. sestanek
v ponedeljek, 15. oktobra 2018, ob 18.00
v predavalnici 325 v 3. nadstropju Filozofske fakultete.

Predavali bosta:
dr. Polona Gantar in dr. Špela Arhar Holdt,

Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani

(Fakulteta za računalništvo in informatiko in Filozofska fakulteta).

Tema predavanja:

Slovar sopomenk sodobne slovenščine: Možnosti in meje uporabniškega sodelovanja.