Spoznavni vikend slovenistov in slavistov: Kranjska Gora in Kanalska dolina

(Foto: Kaja Cvelbar, Kaja Žvanut, Metka Medved, Maja Ličen)