Spoznavni vikend za bruce

Spoštovani slovenisti in slovenistke, cenjeni slavisti in slavistke,
od 23. do 25. oktobra bo na Ptuju potekal spoznavni vikend za bruce. Svoj čas bomo namenili Ivanu Potrču in Matiji Murku, se skozi raznolik in zabaven program spoznali ter vam pomagali pri pripravah na študij.
Odhod iz Ljubljane je v petek, 23. 10., ob 16.00, vrnemo pa se v nedeljo, 25. 10., okoli 15.30. Prispevek za spoznavni vikend je 20 evrov, da bi imeli čim manj stroškov, pa smo se odločili tudi za lasten prevoz. Prispevek za stroške goriva naj bi znašal približno 4 evre.
Prijave zbiramo do vključno 10. oktobra, in sicer na e-poštnem naslovu maja.tutorslo@gmail.com. Poleg ostalih podatkov navedite tudi rojstni datum in kraj rojstva ter državljanstvo.

Lepo vabljeni,
tutorji oddelka za slovenistiko in oddelka za slavistiko