Strokovno besedilo

Predavanje iz Strokovnega besedila bo v četrtek, 22. 11. 2018, zaradi službene poti v Zagreb odpadlo.

Za nadomeščanje odpadle ure se bomo dogovorili na naslednjem predavanju.

Mojca Smolej