Strokovno besedilo – konzultacije

Konzultacije iz Strokovnega besedila bodo v sredo, 13. 3., ob 9h v kabinetu 536/c (Smolej).

Kdor se konzultacij ne more udeležiti, naj mi čimprej piše.

Mojca Smolej