Strokovno besedilo – test

Test iz Strokovnega besedila bo v četrtek, 18. 1. 2018, ob 8.00 v p. Tob. 1.

Mojca Smolej