Tvorjenje in razumevanje besedil – VAJE

Vaje iz Tvorjenja in razumevanja besedil bodo ob četrtkih ob 8.30 v Tob. 1.

Prve vaje bodo v četrtek, 20. 2. 2020.

Mojca Smolej