Ustni izpiti pri red. prof. dr. Andreji Žele – sprememba

Morfologija SKJ

– ponedeljek, 18. 6. 2018, ob 9.00 v kabinetu 218a

Besedotvorje SKJ (za študente, ki ste predavanja poslušali lani)

– torek, 19. 6. 2018, ob 9.00 v kabinetu 210a