USTNI IZPITI pri izr. prof. dr. Hotimirju Tivadarju – rok 8. 7. 2016

Slovenistika

Pravorečna in pravopisna norma slovenskega knjižnega jezika

USTNO: 15. 7. 2016, 9.00 v kabinetu 536 c

Fonetika in fonologija slovenskega knjižnega jezika

Pisni del izpita so naredili naslednji študentje, ki lahko pristopijo k ustnemu delu izpita po naslednjem vrstnem redu:

Šink, Barbara

USTNO: 15. 7. 2016, 10.30 v kabinetu 536 c

______________________________________________________________

Slavistika

Osnove slovenskega jezika pri študiju zahodnoslovanskih jezikov

Filipič, Maja

Blažič, Taja

Virant, Anamari

Mandelj, Urška

USTNO: 15. 7. 2016, 10.30 v kabinetu 536 c

Ogled pisnih izpitov bo v petek, 15. 7. 2016, ob 13.00 v kabinetu 536 c.

Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta

izr. prof. dr. Hotimir Tivadar
izredni profesor / Associate Professor

Oddelek za slovenistiko / Department of Slovene Studies

Filozofska fakulteta / Faculty of Arts

Aškerčeva cesta 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija / Slovenia
T.: 01/241 1312
Hotimir.Tivadar@ff.uni-lj.si, www.ff.uni-lj.si

Univerza v Ljubljani