Ustni izpiti pri prof. A. Žele in doc. S. Štumberger

Ustni del komisijskih izpitov za vse predmete bo v petek, 3. julija 2015, ob 10.00.

Nekomisijski izpiti:
Morfologija SKJ (A. Žele): ponedeljek, 6. julija 2015, ob 8.00.
Leksikologija, SKJ 3 (A. Žele): ponedeljek, 6. julija 2015, ob 11.00.

Študente, ki se prijavljajo na izpit iz Besedotvorja SKJ, opozarjam, da se na ustni del prijavljajo k izvajalki, pri kateri so poslušali predavanja (velja leto, ko so opravili vaje).
Besedotvorje SKJ (S. Štumberger): sreda, 8. julija 2015, ob 8.00.
Besedotvorje SKJ (A. Žele – samo za študente, ki so predavanja poslušali pri profesorici in tisto leto opravili tudi vaje): ponedeljek, 6. julija 2015, ob 11.00.

Želim vam uspešno opravljanje izpitov.
Saška Štumberger