Ustni izpiti pri Saški Štumberger 1. 7. 2019

Obveščam vas, da boste vsi prijavljeni na izpite iz Uvoda v študij jezika, Besedotvorno stilistiko in Zgodovino slovenskega jezika in jezikoslovja na vrsti v ponedeljek, 1. 7. 2019, ob 11.00.

Saška Štumberger