Vaje iz Uvoda v literarno teorijo v sredo, 2. 10. 2019

Spoštovani,

jutri, v sredo, 2. 10. 2019, se na vajah iz Uvoda v literarno teorijo izjemoma dobimo vsi skupaj, in sicer ob 19.40 v predavalnici 232 v drugem nadstropju Filozofske fakultete. Med drugim se bomo razporedili v dve skupini.

Lep pozdrav,
Andraž Jež