Vabilo na predavanje Prof. dr. Gabriele Haug-Moritz (Univerze Karla-Franca v Gradcu)

Vabilo

 

  1. razred za zgodovinske in družbene vede Slovenske akademije znanosti in umetnosti

in

Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

 

Vas vljudno vabita na predavanje

 

Prof. dr. Gabriele Haug-Moritz  (Univerze Karla-Franca v Gradcu) z naslovom

 

Luther and the German Nation. A Master-Narrative Revisited

 

ki bo v torek, 21. novembra 2017 ob 11.00 uri v Dvorani SAZU, Novi trg 3, Ljubljana. Predavanje bo v angleščini.

 

Gabriele Haug-Moritz je profesorica za zgodovino novega veka na Inštitutu za zgodovino Univerze Karla-Franca v Gradcu. Osrednje teme njenega raziskovanja so zgodovina reformacije, zgodovina Svetega rimskega cesarstva nemške narodnosti, pravna zgodovina in zgodovina medijev. O teh temah je napisala vrsto znanstvenih razprav, objavljenih v najuglednejših zgodovinopisnih revijah in pomembnih monografijah, uredila je več zbornikov, prav posebej pa je omeniti njeno monografijo o Šmalkaldenski zvezi (1531–1546) ter Šmalkaldenski vojni (1546–1547) in razprave o političnih oziroma ustavnih razsežnostih reformacijske misli in protestantskega gibanja v 16. stoletju.

Prof. Haug-Moritz je članica številnih stanovskih združenj ter uredniških odborov in bila je gostujoča predavateljica na večih evropskih in ameriških univerzah. Je redna članica Bavarske akademije znanosti, pri kateri vodi obsežen projekt edicij zgodovinskih virov nemškega državnega zbora, tj. Deutsche Reichstagsakten. Reichsversammlungen 1556–1662. Je tudi dopisna članica Avstrijske akademije znanost in članica Academia Europaea.

 

akad. Peter Štih                                                                                       doc. dr. Alenka Cedilnik

  1. razred SAZU                                         predstojnica Oddelka za zgodovino  FF