Vabljeni na dogodke na FF

Predstavitev rezultatov EU TEMPUS projekta BIHERIT

Danes, 27. maja 2015, ob 13.00 uri vabljeni na Oddelek za arheologijo FF (Zavetiška 5; predavalnica 6) na predstavitev rezultatov EU TEMPUS projekta BIHERIT (Curricular Reform of Heritage Sciences in Bosnia and Herzegovina), katerega cilj je bil vzpostavljanje sodobnega študija arheologije in dediščinskih ved na univerzah v Sarajevu, Banja Luki in Tuzli.

V projektu so poleg navedenih univerz iz Bosne in Hercegovine sodelovali še kolegi z Univerze v Cambridgeu, Svobodne univerze v Berlinu, Univerze na Dunaju, Univerze na Primorskem in Univerze v Ljubljani. V projektu so sodelovali tudi Muzej Kozare iz Prijedora in Muzej v Travniku ter Komisija Bosne in Hercegovine za varovanje nacionalnih spomenikov.

Pomemben del projekta v podporo sodobni infrastrukturi univerzitetnega študija dediščinskih ved je bila tudi izdajateljska dejavnost, v okviru katere je do sedaj izšlo osem del:

  • Predrag Novaković, Historija arheologije u novim zemljama Jugoistočne Evrope, Univerzitet u Sarajevu 2015,
  • Adnan Kaljanac, Historija arheologije. U potrazi za prošlošću, Univerzitet u Sarajevu 2014,
  • Salmedin Mesihović, Amra Šačić, Historija Ilira, Univerzitet u Sarajevu 2014,
  • Esad Kurtović, Konj u srednjevjekovnoj Bosni, Univerzitet u Sarajevu 2014,
  • Mirsad Sijarić, Hladno oružje iz Bosne i Hercegovine u arheologiji razvijenog i kasnog srednjeg vijeka, Univerzitet u Sarajevu 2014,
  • Vesna Mušeta Ščerić, Uvod u historijsku nauku, Univerzitet u Sarajevu 2014,
  • Adnan Busuladžuić, Antički željezni alat i oprema sa prostora Bosne i Hercegovine, Univerzitet u Sarajevu 2014,
  • Predrag Novaković, Ivana Pandžić, Zrinka Mileusnić (ur.), RADOVI sa konferencije i radionica projekta BIHERIT, Banja Luka (27. 2.2104), Tuzla (8. 5. 2014), Sarajevo (2.–3. 7. 2014), Znanstvena založba Filozofske fakultete 2014.

Kratki predstavitvi projekta in posameznih del bo sledil pogovor s prisotnimi avtorji in recenzenti.

Vljudno vabljeni.

________________________________

Thomas Piketty: Kapital v XXI. stoletju

Ena najbolj odmevnih knjig v širšem družboslovnem in humanističnem prostoru v zadnjih letih je tudi knjigotrška uspešnica tu- in onstran oceana:

Thomas Piketty: Kapital v XXI. stoletju.

Z njo francoski ekonomist ni očaral le evropskih, temveč tudi ameriške bralce in jih navdušil za svojo humanistično naravnano in slogovno izdelano znanstveno prozo, na kakršno v časih hegemonije modelne ekonomije, niso bili več navajeni. V obsežni knjigi sintetičnih spoznanj, pridobljenih z velikopotezno zastavljenim podatkovnim rudarjenjem po večstoletnem časovnem pasu moderne dobe, Piketty dokazuje, da smo sredi dolgega vala poglabljanja razslojevanja med peščico in vsem ostalimi.

Knjiga bo predvidoma jeseni izšla tudi v slovenskem prevodu in ob tej priložnosti je med profesorji treh fakultet UL nastala pobuda za organiziranje interdiciplinarnega seminarja, s katerimi skušamo na disciplinarnih presečiščih področij ved, ki jim pripada tudi Piketty (zlasti ekonomija, sociologija, zgodovinopisje in filozofija) ukresniti trans- in interdisciplinarno razpravo o vprašanjih, ki jih obravnava v svoji knjigi. Po dveh pogovornih večerih na Ekonomski fakulteti in dveh na Fakulteti za družbene vede, je na vrsti pogovor tudi na Filozofski fakulteti. Z veseljem vas vabim jutri, 28. maja 2015, ob 18.00 uri v predavalnico 34 na pogovor o Pikettyjevih tezah z dr. Andrejem Uletom in dr. Pavlom Gantarjem.

dr. Igor Pribac