Vaje iz Uvoda v študij slovenske književnosti in iz Slovenske književnosti 19. stoletja – opomnik za oddajo referatov in seminarskih nalog

Spoštovani kolegice in kolegi iz prvega letnika,

naj vas še enkrat spomnim, da je v četrtek, 18. 1., rok za oddajo referata pri vajah iz Uvoda v študij slovenske književnosti.

Prav tako je v četrtek rok za oddajo seminarske naloge, ki jo morajo pri vajah iz Slovenske književnosti 19. stoletja pripraviti enopredmetni študentje.

Referat (in seminarsko nalogo) v fizični obliki prinesite na naša redna četrtkova srečanja, pri urejanju pa upoštevajte navodila, ki so vam bila posredovana na enih in drugih vajah.

Uspešno pisanje in lep pozdrav!
Andraž Jež