Vaje pri Strokovnem besedilu

Z vajami pri Strokovnem besedilu bomo začeli v četrtek, 10. 10. 2019, ob 14.40 v učilnici  019. Udeležba na prvi uri je obvezna.

Lep pozdrav,

asist. Luka Horjak