Velika Britanija v programu Erasmus+

Ker se v povezavi z izstopom Velike Britanije iz EU odpirajo tudi vprašanja glede upravičenosti sodelovanja britanskih institucij v programu Erasmus+, vam posredujemo naslednjo informacijo.

 

Velika Britanija ostaja programska država programa Erasmus+ z vsemi pravicami in obveznostmi, ki iz programa izhajajo, do marca 2019. Glede možnosti sodelovanja v programu od takrat dalje pa še potekajo pogajanja, tako da konkretnih informacij še ni, odpira pa se precej (bolj ali manj ugodnih) možnosti sodelovanja v prihodnosti. Obstaja pa tudi nevarnost, da ne bodo več upravičeni partnerji programa, zato predlagamo, da to upoštevate pri načrtovanju prihodnjih projektov.

 

O spremembah in odločitvah v zvezi s tem vas bomo tudi sproti obveščali.

 

S spoštovanjem,

 

CMEPIUS