VIS in februarski izpitni rok pri doc. A. Bjelčeviču

Študentje, ki v svojem VISu ne vidite izpitnega roka iz Slovenske književnosti 19. stol. in Starejše slovnske književnosti, se oglasite v tajništvu pri ge. Robida.